Régészeti kutatások Magyarországon 2011–2014 Archaeological ...

csorga2 vágja ketté egy általunk K-inek, illetve Ny- inak nevezett területre. ... kok, amelyek a szivattyúzott talajvizet hivatottak elvezetni.

csorga2 vágja ketté egy általunk K-inek, illetve Ny- inak nevezett területre. ... kok, amelyek a szivattyúzott talajvizet hivatottak elvezetni.

5 июл. 2018 г. ... ség, hogy a sírok a temetőárok K-i oldalán sűrűsödnek, Ny felé ... Az ásatás során 19 objektumot dokumentáltunk (49 SE- számmal).

nyok, egy másikban csak hombártöredékeket figyeltünk meg, ezeket árokkeretek övezték. ... sági művelés alatt áll, a bejáráskor kukorica fedte, ami rossz lá.

D-i, DNy-i felén, a Hunor utca 21. sz. alatt Kirchhof Anita egy ... hogy néhány nappal korábban, a fülöpszállási határban a vadá-.

by hook-and-eyes, 89 coins (2 gold and other Turkish coins and coins minted by II. ... szépen rakott, nagy kövekből állt, erről már ʻ97-ben valószínűsíteni.

nyos" volta a Makó-kultúrára mindenütt jellemző sa játosság-e, vagy csak bizonyos földrajzi ... excavations located the western edge of the site and we.

szintben a felső pleisztocén jellegzetes paleo-talajaiból ... azonosítottunk vissza két lelőhelyet (R.A. 870 Kiss Gá bor, Derdák Ferenc).

1996-os ásatás során előkerült három épület egyike is a ... cs:> . 2 . kép: A 2000. évi ásatás központi része ... NÉMETH PÉTER GERGELY.

A völgyben a Bene-patak vize folyt. A késő bronzkori település belső szerkezetéről ma még nem sokat mondhatunk. Egyelőre még nem tudjuk, hogy a feltárt késő ...

ott három gerenda fut párhuzamosan az alapban. ... 15x15 m. A többi részen a felszínközelben széthordott törmelék hatása ... 18/31-es formájú tál talp.

jelezte az objektumokat, ezek pontos körvonalát azon ... BALOGH Cs.: Régészeti adatok Bács-Kiskun megye területének kora avar kori történe.

A Kis léniát ma már másnéven Arany álénak nevezik a helybeliek ... 4 Béla Dornyay expounded in his excel ... 2. sz. első felében É-D irányú, tengely.

Alá járó-dűlő - A p art/a/ly e xcavated Early Coppe r Age se ttlemen t ... SIMON H. K.-HoRVÁTH L. A.: Középső bronzkori leletek Gellénháza-Budai-szer II.

Alá járó-dűlő - A p art/a/ly e xcavated Early Coppe r Age se ttlemen t ( Prelim in ary re po ... terpreted as general "fashion" in the La te Vetefov - Ma.

2002 nyarán feltárást folytattunk a Gyula 511. sz. régé ... Early Avar grave at Gyula ... knoll W of Gyula, about 1 km SW of the Élővíz channel.

karokkal, de fej nélkül is értelmezni tudott a korszak embere (4. kép 2.). ... fenekén 1-1 szarvasmarha váza feküdt, a 38. és a 40. gödörből 1-1 kiskérődző ...

iron knife and a glass bead were recovered from the up per part of well no. ... is the fist and only Avar village unearthed on a large.

Az olló, borotva, vaskések, pénzek, hólyagos lábperec töredéke stb. ... A feltárás a LIDL-áruház, valamint a hozzá kapcsolódó utak, parkolók és közművek ...

1. kerület Csónak utca 1 -3. sz. ... a telken álló török bástya falait, majd 1997-ben Magyar ... rekonstruálható középkori falmaradványra építették rá.

Magyar-francia légi régészeti kutatások Magyarországon 2000-ben .......... .. . . ... gon díszített (bekarcolt sraffozott háromszögek, zászló.

ve megállapíthatjuk, hogy a feldobolyi reformá- tus templom helyén már a középkorban is létezett egy, a mainál valamivel kisebb, keletelt templom.

A magashegységi karrosodás – BDF, Természetföldrajzi Tanszék, Szombathely, 142 p. ... független az éghajlattól és az eredeti vulkán tengerszint feletti ...

Takács István – Szalai Katalin. Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet – Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

3 февр. 2015 г. ... jük, akkor Magyarország az első volt a poszt-szocialista országok ... több száz idegen nyelvet oktató kisiskolát söpörhet le a pályáról.

27 мая 2017 г. ... This is where I met my first archaeologist, Dr. L. Adrien Hannus, an anthropology professor from Augustana College. It was exactly like meet-.

18 авг. 2014 г. ... New Zealand Archaeological Association (file copy) ... The name Whareturere Pa for T15/124 was supplied by Tao and Mike Tauroa of.

Hornblower I at the Squibnocket Bathing Beach in Chilmark in 1936 on land that Ralph Hornblow- er Jr. owned. These excavations were directed by. Douglas S.

cementerio prehistórico de la Cova des Càrritx (Ciutadella, Menorca), ca. ... Reports II: Research Papers and Technical Reports edited by C.S. Lightfoot.

been known that the Central Motagua Valley of Guatemala is an important jadeite-bearing region (Foshag and Leslie 1955). Today, large amounts of jadeite are ...

lead from the northern steep edge of the Gerecse, the block ... tele, arányszámai, s a terminológia sem fed azonos típu ... A pincékbó1 gépi úton eltá.

The BAR series of archaeological monographs were started in 1974 by ... The British-Pakistani Excavations at the Bala Hisar by Robin Coningham and Ihsan.

The most visible of the Bahamas explorers in this cate- gory were J. Manson Valentine, a zoologist and amateur archaeologist, and. Dmitri Rebikoff, an ...

An Archaeological Landscape in Narragansett, Rhode Island: Point Judith Upper Pond ... Judith F. Zeitlin, Anthropology Department, UMass, Boston, MA 02125A.

174 p. 8. Helskog K., Hood B., Shumkin V. Dwelling Forms and Settlement ... Bourdieu, P., Nice, R. Distinction: a social critique of the judgement of taste.

Figure 6.43 Assortment of Frankfurter ware vessel fragments . ... fact, was a key motivator in regional power struggles. In 1655, the Dutch conquered the.

The successful completion of the mitigation of site 12-Hu-1022 stems ... and did not dare stir till the Enemy retreated, at which lucky period war parties.

Seashell Restaurant and then proceed north up the makai side of Papaloa Road. ... (eastern) side of the KaJc.pa-Nonou Ridge through which 1·he Wailua River ...

A Dictionary of the Kentish Dialect and Provincialisms (1888). 1 ... French, À la mèche. ... Earnest money; money given on striking a bargain.

venience, even for those disciplines most closely associated with Digital Hu- manities. From an archaeological perspective, a relationship between Digital.

For the harbours of Constantinople, see MAGDALINO 2000. ... Stephane, Potamoi, Lepte Akra, Harmene, Karousa and Zagora, attested in both.

By using our site you agree to our use of cookies to deliver a better site experience.